Een team is pas definitief ingeschreven wanneer er aan de volgende punten wordt voldaan:

 1. De inschrijving

   1. Het aanmelding/registreren van een team via de website met een unieke gebruikersnaam en mailadres.

   2. Inschrijfgeld ontvangen is op de bankrekening van Beachvolleybal Appelscha.

   3. Het inschrijven in een klasse naar keuze. (bij mix 2 tegen 2 mag maximaal 1 heer per team in het veld staan, bij recreanten 4 tegen 4 mogen maximaal 2 heren per team in het veld staan)

   4. Akkoord geven deelname aan het toernooi. Bij niet invullen van het akkoord zal het team van deelname worden uitgesloten.

   5. Minimale leeftijd voor mee mogen doen met het toernooi is 15 jaar (toestemming van ouder is nodig).

   6. De organisatie behoudt zich het recht om aanpassingen te maken aan een teamnaam, indien deze aanstootgevend is of onduidelijkheid veroorzaakt.

   7. Het team gaat automatisch akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief.

   8. Door in te schrijven en deel te nemen aan ons toernooi, geef je stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en publiceren. Deze worden voor onze facebookpagina, flyers en ander promotiemateriaal, website en sfeerreportages gebruikt. Voor gerichte foto’s hebben we volgens de privacywet jouw expliciete toestemming nodig. Het gaat om groepsfoto’s, close ups van de spelers (in beweging), individuele foto’s. 

 2. Inschrijfgeld

  1. Het inschrijfgeld voor het Beachvolleybal toernooi bedraagt € 12,50 per persoon.

  2. Inschrijfgeld moet zelf door de inschrijver overgemaakt worden. Het aantal ingeschreven personen is bepalend voor de hoogte van het inschrijfgeld. Hiervoor staat de rekeninghouder garant.

  3. Indien er na het sluiten van inschrijving meerdere teamleden mee gaan doen, zal dit voor aanvang van het toernooi gemeld moeten worden aan de organisatie en zal er voor deze persoon of personen op de toernooidag zelf inschrijfgeld  betaald moeten worden.

  4. Het afmelden van het team binnen 48 uur voor aanvang van het toernooi, betekent dat het inschrijvingsgeld niet wordt terugbetaald.

 3. Regeling met betrekking tot het toernooi

  1. Deelname geschiedt geheel op eigen risico; de organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan bezittingen, zoekraken c.q. diefstal van persoonlijke bezittingen en ongevallen en blessures.

  2. De organisatie kan ten allen tijde eventuele geleden schade in en om het toernooi verhalen op het verantwoordelijke team / personen.

  3. Tijdens het toernooi mag er geen alcohol/drugs genuttigd worden.

  4. Deponeer afval netjes in de daarvoor bestemde containers. Laat het terrein na afloop van het toernooi schoon achter.

  5. Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten om het toernooi volledig te laten afronden, zal de organisatie beslissen over de te nemen stappen. Hier kunnen geen rechten aan worden verbonden.

  6. Er mogen maximaal 2 spelers per wedstrijd in het veld staan. Bij de recreanten mogen er maximaal 4 spelers per wedstrijd.

 4. Prijzen

  1. Het prijzengeld dient na afloop van de toernooi direct opgehaald te worden, zo niet dan verspeeld men het recht op de prijs.

 

 - Privacy Verklaring © - 

versie 5, 2024